luni, 31 august 2009

Psalmul 64

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.

1. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem!
Ocroteşte-mi viaţa împotriva vrajmaşului de care mă tem!

2. Păzeşte-mă de uneltirile celor răi,
de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi!

3. Ei îşi ascut limba ca o sabie,
îşi aruncă vorbele lor amare, ca nişte săgeţi,

4. ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat:
trag asupra lui pe neaşteptate, fără nici o frică.

5. Ei se îmbărbătează în răutatea lor:
se sfătuiesc împreună ca să întindă curse,
şi zic: ,,Cine ne va vedea?

6. Pun la cale nelegiuiri, şi zic:
,,Iată-ne gata, planul este făcut!”
O prăpastie este lăuntrul şi inima fiecăruia!

7. Dar Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor:
deodată iată-i loviţi.

8. Limba lor le-a pricinuit căderea;
şi toţi cei ce-i văd, clatină din cap.

9. Toţi oamenii sunt cuprinşi de frică, şi mărturisesc:
,,Iată ce a făcut Dumnezeu,”
şi recunosc că aceasta este lucrarea Lui!

10. Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea;
toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.

Amin!