miercuri, 31 decembrie 2008

Danny R. Faulkner


"Universul este neînchipuit de frumos.
Pentru mine, Dumnezeu este cel mai mare dintre toţi artiştii. Iar noi putem descoperi multe lucruri unice şi incredibile care fac posibilă viaţa pe Terra.
Un exemplu:
Atât cât ajunge cunoştinţa noastră, apa în stare lichidă nu există decât pe Pământ. Noi observăm apa sub formă de vapori în atmosfera diferitelor planete, în sori şi în materia dintre ei. Identificăm apă în formă solidă - pe Marte, pe asteroizi şi comete, poate chiar şi pe Mercur. Însă singurul loc despre care ştim cu certitudine că există apă în stare lichidă - iar apa este un element fundamental pentru existenţa vieţii - este Pământul.
Si chiar dacă ar fi dovedită existenţa apei în alte locuri, ar fi vorba despre nişte situaţii extrem de rare. Pământul, în schimb, dispune de apă în abundenţă."
Danny R. Faulkner, astrofizician.

marți, 30 decembrie 2008

Psalmul 35

Traducerea Cornilescu

Un psalm al lui David.

1. Apără-mă Tu Doamne, de potrivnicii mei,
lupta Tu cu cei ce se luptă cu mine!

2. Ia pavăza şi scutul, şi scoală-Te să-mi ajuţi.

3. Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei!
zi sufletului meu: "Eu sunt mântuirea ta!"

4. Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie cei ce vor să-mi ia viaţa!
Să dea înapoi şi să roşească cei ce-mi gândesc pieirea!

5. Să fie ca pleava luată de vânt,
şi să-i gonească Îngerul Domnului!

6. Drumul să le fie întunecos şi alunecos,
şi să-i urmărească Îngerul Domnului!

7. Căci mi-au întins laţul lor, fără pricină, pe o groapă,
pe care au săpat-o, fără temei, ca să-mi ia viaţa;

8. să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate, să fie prinşi în laţul,
pe care l-au întins, să cadă în el şi să piară!

9. Şi atunci mi se va bucura sufletul în Domnul:
se va veseli de mântuirea Lui.

10. Toate oasele mele vor zice: "Doamne cine poate,
ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el,
pe cel nenorocit şi sărac de cel ce-l jefuieşte?

11. Nişte martori mincinoşi se ridică, şi mă întreabă de ceea ce ştiu.

12. Îmi întorc rău pentru bine: mi-au lăsat sufletul pustiu.

13. Şi eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac,
îmi smeream sufletul cu post, şi mă rugam cu capul plecat la sân.

14. Umblam plin de durere ca pentru un prieten,
pentru un frate; cu capul plecat ca de jalea unei mame.

15. Dar când mă clatin eu, ei se bucură şi se strâng;
se strâng fără ştirea mea, ca să mă batjocorească, şi mă sfâşie neîncetat.

16. Scrâşnesc din dinţi împotriva mea, împreună
cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.

17. Doamne, până când Te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din
cursele lor, scapă-mi viaţa din ghearele acestor pui de lei!

18. Şi eu Te voi lăuda în adunarea cea mare,
şi Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr.

19. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi,
nici să nu-şi facă semne cu ochiul, cei ce mă urăsc fără temei!

20. Căci ei nu vorbesc de pace, ci
urzesc înşelătorii împotriva oamenilor liniştiţi din ţară.

21. Îşi deschid gura larg împotriva mea şi zic:
"Ha! Ha! Ochii noştri îşi văd acum dorinţa împlinită!"

22. Doamne Tu vezi: Nu tăcea!
Nu Te depărta de mine Doamne!

23. Trezeşte-Te şi scoală-Te să-mi faci dreptate!
Dumnezeule şi Doamne, apără-mi pricina!

24. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamen,
Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine!

25. Să nu zică în inima lor: "Aha! iată ce doream!"
Să nu zică: "L-am înghiţit!"

26. Ci să fie ruşinaţi şi înfruntaţi toţi cei ce se bucură de nenorocirea mea!
Să se îmbrace cu ruşine şi ocară, cei ce se ridică împotriva mea!

27. Să se bucure şi să se veselească,
cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea, şi să zică neîncetat:
"Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!"

28. Şi atunci limba mea va lauda dreptatea ta,
în toate zilele va spune lauda Ta.

Amin.

luni, 29 decembrie 2008

Contrast toamna - primavara in zi de iarna

Cu ceva vreme inainte de prima zapada, sotia a facut aceste poze care mie imi plac. Parea ca din toamna o sa intram direct in primavara. Rasarise iarba frageda, verde-crud, bucuria iepurilor nostri. Dar si gainile se bucurau de ea. Insa locuim la paralela 45 grade, nici o sansa sa scapam de iarna :) . Nici nu-mi faceam iluzii...


Despre cultura

Cultura este un proces, o devenire permanentă, niciodată o stare definitivă
Dimitrie Gusti - Scrieri pedagogice.

Adevărata cultură este aptitudinea de a distinge în viaţă esenţialul şi accesoriul.
Fr. W. Forster - Cartea vieţii.

Cultura este îndeosebi marca de nobleţe a unei naţiuni, căci prin cultură îşi realizează ea potenţele creatoare.
Alexandru Tănase - Cultură şi umanism.

Cultura adevărată nu se capătă, ci se cucereşte.
Mihai Ralea - Scrieri din trecut, în literatură şi filozofie, vol. II.

Adevărata cultură se deosebeşte în majoritatea cazurilor, nu printr-un studiu impus şi strict ordonat, ci printr-un studiu liber şi variat.
G. G. Antonescu - Studii asupra educaţiei morale şi estetice.

Cultura este opera unei colectivităţi, a unei naţiuni, a reprezentanţilor ei cei mai de seamă şi nu a unui ins.
Ion Dodu Bălan - În focarul timpului.

lipsa de cultură, lipsa de adevărată educaţie îl îndeamnă pe fiecare să nu respecte ce este al altuia, să caute a avea cât mai mult, cu muncă cât mai puţină.
Ion F. Buricescu - Scrisori către Tertius

Numai o cultură care se adresează, pe lângă inteligenţă, sensibilităţi şi deprinderilor morale, are o valoare educativă. Cultura fără educaţie este o aberaţie.
M. Cajal - Educarea copilului în familie.

Cultura este un proces de perfecţionare interioară.
George Călinescu - Texte social-politice 1944-1965.

A şti să te cultivi înseamnă a fi în stare să-ţi foloseşti în mod judicios puterea de judecată, gândirea, posibilitatea de a distinge ceea ce este durabil de ceea ce este trecător.
Robert Dottrens - A educa şi a instrui.

Cultura e educaţiunea minţii.
...
Cultura se numeşte înainte de toate o anumită stare şi grad de dezvoltare a inteligenţei.
...
Lipsa de cultură adevărată e egală cu lipsa de moralitate.
Mihai Eminescu - Scrieri pedagogice.

Cultura este inflorescenţa vieţii din care iese fructul ce va rodi o altă viaţă.
C. N. Enescu - Din problemele şcolii româneşti.

Cultura spiritului nu este mai puţin preţioasă decât sănătatea corpului.
Ion Ghica - Convorbiri economice vol. II.

Un om cult înseamnă o minte deschisă către bunătate şi frumuseţe.
Nicolae Iorga - Cugetări.

Cultura esre, aşadar, un bun sufletesc, produs colectiv şi evolutiv al unui grup social.
Eugen Lovinescu - Istoria civilizaţiei române moderne.

Cultura înseamnă creaţie, şi omul, care a reuşit să exprime vibraţiunile sufletului său în forme durabile apreciate de semenii săi, a creat arta.
Ernst Nouman - Sistemul esteticii.

Cultura este întreaga creaţie colectivă a societăţii.
...
Cultura nu uemează limba, ci limba urmează cultura.
P. P. Panaitescu - Introducere la istoria culturii româneşti.

Adevărata cultură, fie ea tehnică, fie ea literară, e aceea care se face de dragul ei, care se zideşte, în mod conştient, zi de zi şi ceas cu ceas, independent de examinator, ca şi de bătaia metronomului.
Perpessicius - Memorial de ziaristică.

Nimic nu tulbură mai grav evoluţia unei culturi, decât o autoritară şi totuşi falsă ierarhie a valorilor.
Camil Petrescu - Opinii şi atitudini.

Matricea civilizaţiei a fost şi rămâne cultura.
Dumitru Popescu - Ieşirea din labirint.

Cultura e o formă de viaţă, prin care o colectivitate umană îşi exprimă forţa creatoare.
Marin Preda - Cel mai iubit dintre pământeni.

Cu cât cultura unui popor este mai mare, cu atât mai pregnant ajunge modul său de a se exprima, aceasta încercând să găsească varietate mai mare de expresii şi care să denumească mai precis noţiunile de fiecare zi.
Sextil Puşcariu - Cercetări şi studii

Cu cât este cineva mai cult, cu atât vorbirea sa, departe de a se asemăna aceleia pe care o are toată lumea, dobândeşte o personalitate.
C. Rădulescu-Motru - Puterea sufletească.

duminică, 28 decembrie 2008

A nins si la noi, pentru prima data in 2008!

Astăzi dimineaţă era alb peste tot. Nu era un strat mare de zăpadă (numai de două degete grosime) dar era suficient ca să ne bucurăm. Şi bineînţeles am făcut poze, pentru că nu se ştie cât va ţine.

Trandafirii


Primulele


Lângă gard


Grădina de lângă casă


O raţă


Grădina până la Gropan.

sâmbătă, 27 decembrie 2008

Crizantemele pletoase, albe

Toamna aceasta crizantemele mele n-au reusit să înflorească toate. Cele care de obicei se deschid mai târziu au fost surprinse de un îngheţ tocmai când primii boboci se desfăceau, şi aşa au rămas.
Apoi vremea s-a îmblânzit şi altă serie de boboci s-a străduit să înflorească. Planta fiind totuşi afectată de îngheţul suferit nu a reuşit să mai dezvolte flori bogate.
Aşa arătau criantemele albe, pletoase pe 24 decembrie. În mod normal florile lor sunt bogate şi mari.


vineri, 26 decembrie 2008

Psalmul 34

Traducerea Cornilescu

Un psalm alcatuit de David, când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec, şi a plecat izgonit de el.

1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme;
lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea.

2. Să mi se laude sufletul în Domnul!
Să asculte cei nenorociti şi să se bucure.

3. Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine.
Să lăudăm cu toţii Numele Lui!

4. Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns:
m-a izbăvit din toate temerile mele.

5. Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie,
şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude,
şi-l scapă din toate necazurile lui.

7. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El,
şi-i scapă din primejdie.

8. Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se încrede în El!

9. Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!

10. Puii de leu duc lipsă, şi li-i foame,
dar cei ce cauta pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11. Veniţi fiilor şi ascultaţi-mă,
căci vă voi învăţa frica Domnului.

12. Cine este omul, care doreşte viaţa,
şi vrea să aibă parte de zile fericite?

13. Fereşte-ţi limba de rău,
şi buzele de cuvinte înşelătoare!

14. Depărtează-te de rău şi fă binele;
caută pacea şi aleargă după ea!

15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană,
şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.

16. Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor răi,
ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.

17. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude,
şi-i scapă din toate necazurile lor.

18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă,
şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

19. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană,
dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea.

20. Toate oasele i le păzeşte,
ca nici unul din ele să nu i se sfărâme.

21. Pe cel rău îl omoară nenorocirea,
dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.

22. Domnul scapă sufletul robilor Săi,
şi nici unul din cei ce se încred în El, nu este osândit.

Amin!

miercuri, 24 decembrie 2008

Nasterea Domnului

Cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului Isus vreau să urez tuturor vizitatorilor, ca El să vă binecuvânteze şi să vă dea pacea Sa.
Jesus is born
Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: "Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii".
Isaia 9.6

Liliacul e inmugurit in decembrie

Astăzi a fost o zi cu soare dar a bătut un vânt rece, în rafale puternice. Până mai zilele trecute a plouat mult, dar de vreo două nopţi îngheaţă. Liliacul o fi crezut c-a venit primăvara de a înmugurit. Sper să fie tare şi să reziste îngheţurilor, dar dacă vin geruri mai mari cred că nu va face faţă. Vom vedea la primăvară. Până atunci muguraşii lui nerăbdători au vrut să vadă cum arată un Crăciun.


marți, 23 decembrie 2008

Alba ca zapada, Scufita Rosie si Ursul pacalit de Vulpe

La serbarea de iarnă copiii au prezentat scenetele Albă ca Zăpada, Scufiţa Roşie, Ursul păcălit de Vulpe şi toţi au fost tare frumos costumaţi. Iată câteva poze cu ei în timpul programului.
luni, 22 decembrie 2008

Muscata alba tivita cu roz

Muşcatele mele şi acum sunt înflorite chiar dacă pe hol, acolo unde sunt ele acum, este frig. Încă nu a îngheţat aşa de tare afară. Dar zilele acestea am de gând să le învelesc în folie de plastic la fel ca anul trecut, să fie pregătite în caz de ger mare. Şi vor sta acolo până la primăvară.
Modelul acesta de muşcată îmi place foarte mult - soţul nu o prea agreează, zice că parcă e din hârtie creponată. Eu o văd deosebită.


duminică, 21 decembrie 2008

Psalmul 33

Traducerea Cornilescu

1. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul!
Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.

2. Lăudaţi pe Domnul cu harfa,
lăudaţi-l cu alăuta cu zece corzi.

3. Cântaţi-I o cântare nouă!
Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre!

4. Căci Cuvântul Domnului este adevărat,
şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.

5. El iubeşte dreptatea şi neprihănirea;
bunătatea Domnului umple pământul.

6. Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului,
şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.

7. El îngrămădeşte apele mării într-un morman,
şi pune adâncurile în cămări.

8. Tot pământul să se teamă de Domnul!
Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9. Căci El zice, şi se face;
porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.

10. Domnul răstoarnă sfaturile Neamurilor,
zădărniceşte planurile popoarelor.

11. Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie,
şi planurile inimii Lui, din neam în neam.

12. Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul!
Ferice de poporul, pe care Şi-l alege El de moştenire!

13. Domnul priveşte din înălţimea cerurilor,
şi vede pe toţi fiii oamenilor.

14. Din locaşul locuinţei Lui,
El priveşte pe toţi locuitorii pământului.

15. El le întocmeşte inima la toţi,
şi ia aminte la toate faptele lor.

16. Nu mărimea oştirii scapă pe împărat,
nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz;

17. calul nu poate da chezăşia biruinţei,
şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18. Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El,
peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19. ca să le scape sufletul de la moarte,
şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.

20. Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul;
El este Ajutorul şi Scutul nostru.

21. Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El,
căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt.

22. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,
după cum o nădăjduim noi de la Tine!

Amin!

sâmbătă, 20 decembrie 2008

Despre carti - proverbe si cugetari


The Librarian de Giuseppe Acrimboldo

Viaţa este prea scurtă pentru a citi cărţi proaste. (Proverb englez)

Cărţile, ca şi prietenii, trebuie să fie puţine şi bine alese. (Proverb italian)

Cărţile sunt profesori muţi. (Proverb latin)

Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii;
închide cartea ca să gândeşti tu însuţi. (Proverb latin)

Cărţile citite numai o dată sunt ca acei cunoscuţi cărora nu le întorci vizita.
(Nicolae Iorga, Cugetări)

Cărţile sunt pentru omenire ce este memoria pentru individ.
(Sir Jonh Lubbock, Întrebuinţarea vieţii)

Alegerea cărţilor, ca şi alegerea prietenilor, e o datorie însemnată.
Suntem tot atât de răspunzători de ce citim, cât suntem de cele ce facem.
(Sir Jonh Lubbock, Întrebuinţarea vieţii)

O carte bună este aidoma unei discuţii cu un om inteligent.
(Aleksei N. Tolstoi, Despre munca literară)

E bine dar să ai atâtea cărţi câte îţi sunt de trebuinţă şi de folos,
şi nicidecum pentru fală. (Seneca, Liniştea sufletească)

Un scriitor oricât de talentat, o operă oricât de valoroasă,
fără public cititor, sunt asemenea unui tablou celebru
aşezat în întuneric. (Ion Dodu Bălan, Cuvintele au cuvântul)

vineri, 19 decembrie 2008

Fulgul de zapada la serbare

Astăzi a avut loc serbarea de iarnă şi toţi copiii au fost tare veseli, mai puţin un moment când cel mai micuţ băieţel din grupă s-a speriat de aşa zisul moş crăciun şi cu greu l-a împăcat mămica lui.
Au cântat au spus poezii şi au făcut scenete, fiind răsplătiţi cu cadouri oferite de primărie iar la sfârşit toţi copiii au stat la masă şi-au servit tort - unul dintre băieţi sărbătorindu-şi ziua de naştere. Bliţurile şi-au făcut datoria, atât în timpul programului susţinut de copii cât şi după aceea.
joi, 18 decembrie 2008

Flori salbatice

Nu ştiu cum se cheamă aceste flori, doar că ele cresc pe oriunde iar dacă sunt tăiate dau din radăcină altele tinere şi sănătoase. Le-am văzut prin grădini şi prin fâneţe, chiar şi în păduri sau locuri pietroase. Acolo unde au condiţii prielnice, ajung să crească cât înalţimea unui om şi de obicei dintr-o singură rădăcină ies mai multe tulpini care se ramifică spre vârf.
Florile lor sunt mici ca nişte năsturei dar au frumuseţea lor. Înfloresc vara şi după ce fac seminţe, creşte o nouă generaţie dar şi din rădăcinile vechi dă o altă serie de tulpini.
Aşa le-am observat eu, dar nu sunt specialist în domeniu.

miercuri, 17 decembrie 2008

Caciulita fulg de zapada, crosetata

Iată ce am făcut eu toată ziua! Am lucrat la căciuliţa pentru "fulgul de zăpadă". Mâine la serbare Lorena va purta căciuliţa pentru că este fulg. E făcută din macrame subţire pus în două fire (îl aveam cumpărat dinainte de 89, pentru că atunci mi-am croşetat o bluziţă şi mi-a mai rămas). Mâine trebuie doar să-i pun o bordură din beteală argintie, după ce se usucă, pentru că am şi spălat-o.


marți, 16 decembrie 2008

Psalmul 32

Traducerea Cornilescu.

Un psalm al lui David. O cântare.

1. Ferice de cel cu fărădelegea iertată,
şi de cel cu păcatul acoperit!

2. Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea,
şi în duhul căruia nu este viclenie!

3. Câtă vreme am tăcut,
mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.

4. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea;
mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.

5. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea.
Am zis: "Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!"
Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.

6. De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită!
Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.

7. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz,
Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire.

8. "Eu - zice Domnul - te voi învăţa,
şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi,
te voi sfătui, şi voi avea privirea îndreptată asupra ta".

9. Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără pricepere,
pe care-i struneşti cu un frâu şi o zăbală cu care-i legi,
ca să nu se apropie de tine.

10. De multe dureri are parte cel rău,
dar cel ce se încrede în Domnul, este înconjurat cu îndurarea Lui.

11. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi veseliţi-vă!
Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!

luni, 15 decembrie 2008

Fantana arteziana in Targu Jiu

Vara aceasta edilii oraşului Târgu Jiu s-au gândit să construiască o nouă fântână arteziană chiar la intrare în oraş, la Coloană.
Este frumoasă şi noaptea e luminată. A fost o idee bună amplasarea ei în acel loc deoarece în felul acesta maşinile care vin cu mare viteză dinspre Bucureşti, sunt nevoite s-o mai domolească puţin la intrare în oraş.
Acum iarna nu funcţionează dar în zilele călduroase este o adevărată încântare.

duminică, 14 decembrie 2008

Husa roz, pentru Biblie

O prietenă a mea a văzut pe blog husa pentru Biblie şi mi-a zis că ar vrea şi ea una la fel, dacă ştiu pe cineva care le face. Cum ştiam că nepoata mea de la care o aveam eu nu mai lucrează din lipsă de timp, m-am oferit să i-o fac eu. Aşa ca am cumpărat aţă de culoarea roz, aceasta fiind preferinţa ei, şi am început să lucrez.

Cel mai bine se lucrează cu Biblia lângă tine ca să poţi face măsurătorile necesare, dar în acest caz eu am lucrat numai după măsurătorile făcute de prietena mea, pentru că locuim foarte departe una de cealaltă. Sper să se potrivească.

Am lucrat într-un singur fir iar la toarte am pus firul în două pentru rezistenţă.Aici este deja gata. Dar proba o va face prietena mea când va ajunge la ea husa.

Din cantitatea de aţă cumpărată atât a mai ramas. Eu am preferat ca să folosesc la toarte bobine întregi pentru a nu fi nevoie să fac nod; firul fiind în două, era gros şi nodul ar fi fost prea mare, deci inestetic, chiar dacă îl ascundeam în lucrătură.
Detaliile acestea le-am prezentat in ideea că poate cineva vrea să ştie câtă aţă trebuie cumpărată pentru o husă.

Up date:
Prietena mea a primit deja husa şi se potrivesc dimensiunile exact. Mă bucur foarte mult şi-i doresc să o poarte sănătoasă.

Carnati de casa

Se trece prin maşina de tocat carne cu sita mare, pulpa din faţă numită şi spată, împreună cu burta şi cu alte bucăţi ce rămân de la fasonarea cărnii de porc. Se mai adaugă şi carne de vită fără pieliţe, cam 40 %. Se amestecă bine apoi se cântăreşte toată compoziţia şi pentru fiecare kilogram de carne tocată se adaugă 100 ml apă în care s-au pus 3 - 4 căţei de usturoi zdrobiţi bine, 20 g sare fină, o linguriţă de piper măcinat, boia de ardei iute, condimente pentru cârnaţi. Se frământă bine toată compoziţia şi apoi se trece la umplerea maţelor subţiri de porc.
Pe măsură ce cârnaţii sunt gata se pun în chiuveta cu apă rece ca să se scurgă sângele. Astfel nu vor mai fi lipicioşi, iar la fum se vor auri.
Se vor lăsa la scurs pe nişte beţe 2 - 3 zile, după care vor fi daţi la fum tot 2 -3 zile.

vineri, 12 decembrie 2008

Primulele inflorite in decembrie

De multă vreme primulele sunt înflorite şi se pare că nu le deranjează deloc frigul, chiar dacă noaptea îngheaţă pământul.
Nu sunt aşa pline de flori ca primăvara, totuşi fiecare tufă are câteva floricele. Acum când grădina este oarecum pustie, frumueţea primulelor iese mai mult în evidenţă prin culorile vii pe care le au.


joi, 11 decembrie 2008

Psalmul 31

Traducerea Cornilescu

Căre mai marele cantăreţilor. Un psalm al lui David.

1. Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată.
Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta!

2. Pleacă-ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută!
Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare,
o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea!

3. Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi
pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi.

4. Scoate-mă din laţul, pe care mi l-au întins vrăjmaşii.
Căci Tu eşti Ocrotitorul meu!!

5. În mâinile Tale îmi încredinţez duhul:
Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevarat!

6. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi,
şi mă încred în Domnul.

7. Fă-mă să mă veselesc şi să mă bucur de îndurarea Ta,
căci vezi ticăloşia mea, ştii neliniştea sufletului meu,

8. şi nu mă vei da în mâinile vrăjmaşului,
ci îmi vei pune picioarele la loc larg.

9. Ai milă de mine Doamne, căci sunt în strâmtorare:
faţa, sufletul şi trupul mi s-au topit de întristare;

10 mi se sfârşeşte viaţa în durere, şi anii în suspinuri.
Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele, şi-mi putrezesc oasele!

11. Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns de ocară, de mare ocară
pentru vecinii mei, şi de groază pentru prietenii mei;
cei ce mă văd pe uliţă, fug de mine.

12. Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat.

13. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domneşte împrejur,
când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea, şi uneltesc să-mi ia viaţa.

14. Dar eu mă încred în Tine Doamne, şi zic: "Tu eşti Dumnezeul meu!"

15. Soarta mea este în mâna Ta;
scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei!

16. Fă să lumineze Faţa Ta peste robul Tău,
scapă-mă prin îndurarea Ta!

17. Doamne, să nu rămân de ruşine când Te chem.
Ci să rămână de ruşine cei răi,
şi ei să se pogoare muţi în locuinţa morţilor!

18. Să amuţească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală,
cu trufie şi dispreţ împotriva celui neprihănit!

19. O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi
pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi
celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!

20. Tu îi ascunzi, la adăpostul Feţei Tale, de cei ce-i prigonesc,
îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.

21. Binecuvântat să fie Domnul,
căci şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine:
parc-aş fi fost într-o cetate întărită.

22. În pornirea mea nechibzuită, ziceam: "Sunt izgonit dinaintea Ta!"
Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre Tine.

23. Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El.
Căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi, şi pedepseşte aspru pe cei mândri.

24. Fiţi tari, şi îmbărbătaţi-vă inima,
toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!

Amin!

miercuri, 10 decembrie 2008

Nalba la sfarsitul lui octombrie

Scrisesem prin iunie un articol despre nalba din gradina care a rezistat eroic secetei. După ce spre toamnă a mai plouat, ea s-a înzdrăvenit. A înverzit şi înflorit, ţinând-o tot aşa până târziu - pozele acestea sunt făcute pe 30 octombrie.


luni, 8 decembrie 2008

"Cu nici un chip nu te voi lasa..."

Preluat cu permisiune de pe blogul Pe Ganduri

În anul 1989 un cutremur de 8.2 a redus Armenia la ruine, omorând peste 30.000 de oameni în mai puţin de 4 minute.

În mijlocul acestei devastări uriaşe şi a haosului creat, un soţ şi-a lăsat soţia acasă, casa lor fiind încă în picioare şi a alergat la şcoala unde ar fi trebuit să fie fiul său, doar ca să descopere clădirea şcolii în totalitate la pământ… ca o scovergă.

După trauma primului şoc, şi-a amintit promisiunea pe care i-o făcuse cândva fiului său: ”nu contează ce se întâmplă, am să-ţi vin în ajutor, oricând, oriunde”. Şi lacrimi începură să-i curgă şiroaie pe obraji. Îngrozit se uita la grămada de cărămizi şi moloz ce fusese cândva şcoala fiului lui; peisajul părea absolut fără nici o speranţă, dar promisiunea făcută fiului său îl convinse că trebuie să încerce ceva, orice…

La început s-a concentrat să-şi amintească cam pe unde ar fi clasa fiului său, acolo unde îl ducea în fiecare dimineaţă. Şi-a amintit că este undeva într-un colţ în partea dreaptă a clădirii; aşa că alergă acolo şi începu să tragă cu mâinile de cărămizi şi de moloz .

În timp ce săpa şi scotocea printre ruine, alţi părinţi îdureraţi au venit şi au început să strige şi să plângă: ”fiul meu”, sau “fiica mea”… Alţi părinţi au încercat să-l scoată de acolo cu vorbe bune: ”este prea târziu”…, ”toţi sunt morţi, nu are nici un rost”…, ”du-te omule acasă”…, ”trebuie să înţelegi, asta-i realitatea, şi nu putem face nimic”, ”o să-ţi faci numai rău, nu se mai poate face nimic”…

Pentru toţi părinţii însă a avut un singur răspuns: ”Aveţi de gând să mă ajutaţi, sau nu?”. Şi a continuat să caute mai departe printre dărâmături, bucăţică cu bucăţică”.

Şeful departamentului de pompieri, a venit şi el să-l scoată de acolo dintre dărâmături pe motiv că o să fie explozii şi foc şi nu este indicat să umble singur printre resturile de clădiri. “Du-te acasă, o să avem noi grijă să facem tot ce se poate face”. La care iubitorul tată răspundea exact ca înainte: ”Aveţi de gând să mă ajutaţi, sau nu?”

Poliţia şi-a făcut şi ea treaba şi i-au spus că este prea distrus şi că pune viaţa altora în pericol şi să se ducă acasă… la care din nou a răspuns în acelaşi mod: ”Aveţi de gând să mă ajutaţi, sau nu?” Dar nimeni nu se gândea sa îl ajute.

Curajos însă continuă să caute printre molozuri pentru că îşi spunea că trebuie să ştie pentru el însuşi: ”ce s-a întâmplat cu baiatul lui, dacă este viu sau mort”.

A lucrat singur 8 ore, apoi 12 ore…, apoi 24 ore…, şi a ajuns la 36 ore… şi încă a continuat … După a 38-a oră a tras de un bloc mai mare şi a auzit vocea fiului sau… A strigat atunci cu toată puterea ce i-a mai rămas: ”Armand”…şi a auzit răspunsul venind înapoi…”Tati?! Sunt eu, tati. Le-am spus la ceilalţi copii să nu fie îngrijoraţi. Le-am spus că dacă tu eşti în viaţă, tu ai să mă salvezi şi dacă tu mă salvezi pe mine şi ei vor fi salvaţi, că tu mi-ai promis mie că orice s-ar întâmpla tu o să mă cauţi şi o să îmi vii în ajutor, oricând şi oriunde, şi eu nu am uitat, şi tu ai venit tati…tu ai venit!!!”

“Cum este acolo unde eşti tu?” a mai întrebat tatăl îngrijorat?.
“Suntem 14 aici din 33 ciţi eram, tati. Ne este foame şi sete şi ne este tare frică şi… suntem aşa de fericiţi că ne-ai găsit… Când a căzut şcoala a rămas un colţ ca un triunghi unde ne-am refugiat.”

“Vino băiatul meu”… i-a mai zis tatăl.

“Nu tati… lasă să iasă ceilalţi copii prima dată, că eu ştiu că tu mă scoţi pe mine la urmă aşa cum mi-ai promis… orice s-ar întâmpla… şi oricând am nevoie de ajutor!!!"
………………………

M-am gândit că această poveste adevarată este atât de potrivită pentru noi de Crăciun. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că l-a trimis pe Fiul Său să vină în chip de om, pe pământul nostru plin de păcat, ca să ne aducă salvarea. Acesta este adevăratul motiv al Crăciunului. Din dragoste pentru noi Domnul Isus a venit în lumea noastră urâtă… şi acum ne caută printre murdăriile şi dărâmăturile acestui Babilon modern… ne caută pentru că ne iubeşte şi ne-a promis: ”cu nici un chip nu te voi părăsi…, nu te voi lăsa”. Tot ce mai trebuie să faci este să-l strigi, să te audă unde eşti, ca să te poată scoate afară… Strigă-L astăzi… şi strigă-L ori de câte ori eşti în nevoie…El îţi va răspunde.
Rodica Botan.

O priveliste frumoasa, din China

În desele turnee pe care le face în toată lumea, cu Opera Comică pentru Copii, baritonul Daniel Filipescu (suntem rude prin alianţă) are ocazia să vadă multe locuri frumoase. Iată un exemplu.
Aceasta este undeva prin China.

duminică, 7 decembrie 2008

Concert de colinde

Pace şi bună seara.

Am plăcerea de a vă invita LUNI 15 Decembrie la orele 18.30 la un Concert de Colinde la TEATRUL LIRIC din Craiova.

Participă:

LIGIA BODEA- Timişoara
NICOLAE VICOL- Ploieşti
ALIN GÂRLEA- Severin
GABI ILUŢ- Baia Mare
LIDIA ARDELEAN - Craiova

Vă rog frumos să anunţaţi în bisericile dumneavoastră, pe prieteni şi cunoscuţi.

INTRAREA LIBERĂ!

Vă doresc o săptămână binecuvântată!

Damaris Ardelean

sâmbătă, 6 decembrie 2008

Psalmul 30

Traducerea Cornilescu

Un psalm. O cântare pentru sfinţirea Casei Domnului, făcută de David.

1. Te înalţ Doamne, căci m-ai ridicat,
şi n-ai lăsat pe vrămaşii mei să se bucure de mine.

2. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine,
şi Tu m-ai vindecat.

3. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuinţa morţilor,
Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se pogoară în groapă.

4. Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El,
măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!

5. Căci mânia Lui ţine numai o clipă,
dar îndurarea Lui ţine toată viaţa:
seara vine plânsul, iar dimineaşa veselia.

6. Când îmi mergea bine ziceam:
"Nu mă voi clătina niciodată!"

7. Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă aşezasei pe un munte tare...
dar Ţi-ai ascuns Faţa, şi m-am tulburat.

8. Doamne, eu am strigat către Tine,
şi m-am rugat Domnului, zicând:

9. "Ce vei câştiga dacă-mi verşi sângele, şi mă pogori în groapă?
Poate să Te laude ţărâna? Poate ea să vestească credincioşia Ta?

10. Ascultă Doamne, ai milă de mine!
Doamne, ajută-mă!"

11. Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie,
mi-ai dezlegat sacul de jale, şi m-ai încins cu bucurie,

12. pentru ca inima mea să-Ţi cânte, şi să nu stea mută.
Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!

Amin!

vineri, 5 decembrie 2008

Copac toamna

La ora de lucru. Copacul a fost desenat de doamna dar lipirea bucăţelelor de hârtie a fost plăcerea ei.