vineri, 26 decembrie 2008

Psalmul 34

Traducerea Cornilescu

Un psalm alcatuit de David, când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec, şi a plecat izgonit de el.

1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme;
lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea.

2. Să mi se laude sufletul în Domnul!
Să asculte cei nenorociti şi să se bucure.

3. Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine.
Să lăudăm cu toţii Numele Lui!

4. Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns:
m-a izbăvit din toate temerile mele.

5. Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie,
şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude,
şi-l scapă din toate necazurile lui.

7. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El,
şi-i scapă din primejdie.

8. Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se încrede în El!

9. Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!

10. Puii de leu duc lipsă, şi li-i foame,
dar cei ce cauta pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11. Veniţi fiilor şi ascultaţi-mă,
căci vă voi învăţa frica Domnului.

12. Cine este omul, care doreşte viaţa,
şi vrea să aibă parte de zile fericite?

13. Fereşte-ţi limba de rău,
şi buzele de cuvinte înşelătoare!

14. Depărtează-te de rău şi fă binele;
caută pacea şi aleargă după ea!

15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană,
şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.

16. Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor răi,
ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.

17. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude,
şi-i scapă din toate necazurile lor.

18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă,
şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

19. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană,
dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea.

20. Toate oasele i le păzeşte,
ca nici unul din ele să nu i se sfărâme.

21. Pe cel rău îl omoară nenorocirea,
dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.

22. Domnul scapă sufletul robilor Săi,
şi nici unul din cei ce se încred în El, nu este osândit.

Amin!