marți, 30 decembrie 2008

Psalmul 35

Traducerea Cornilescu

Un psalm al lui David.

1. Apără-mă Tu Doamne, de potrivnicii mei,
lupta Tu cu cei ce se luptă cu mine!

2. Ia pavăza şi scutul, şi scoală-Te să-mi ajuţi.

3. Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei!
zi sufletului meu: "Eu sunt mântuirea ta!"

4. Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie cei ce vor să-mi ia viaţa!
Să dea înapoi şi să roşească cei ce-mi gândesc pieirea!

5. Să fie ca pleava luată de vânt,
şi să-i gonească Îngerul Domnului!

6. Drumul să le fie întunecos şi alunecos,
şi să-i urmărească Îngerul Domnului!

7. Căci mi-au întins laţul lor, fără pricină, pe o groapă,
pe care au săpat-o, fără temei, ca să-mi ia viaţa;

8. să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate, să fie prinşi în laţul,
pe care l-au întins, să cadă în el şi să piară!

9. Şi atunci mi se va bucura sufletul în Domnul:
se va veseli de mântuirea Lui.

10. Toate oasele mele vor zice: "Doamne cine poate,
ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el,
pe cel nenorocit şi sărac de cel ce-l jefuieşte?

11. Nişte martori mincinoşi se ridică, şi mă întreabă de ceea ce ştiu.

12. Îmi întorc rău pentru bine: mi-au lăsat sufletul pustiu.

13. Şi eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac,
îmi smeream sufletul cu post, şi mă rugam cu capul plecat la sân.

14. Umblam plin de durere ca pentru un prieten,
pentru un frate; cu capul plecat ca de jalea unei mame.

15. Dar când mă clatin eu, ei se bucură şi se strâng;
se strâng fără ştirea mea, ca să mă batjocorească, şi mă sfâşie neîncetat.

16. Scrâşnesc din dinţi împotriva mea, împreună
cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.

17. Doamne, până când Te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din
cursele lor, scapă-mi viaţa din ghearele acestor pui de lei!

18. Şi eu Te voi lăuda în adunarea cea mare,
şi Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr.

19. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi,
nici să nu-şi facă semne cu ochiul, cei ce mă urăsc fără temei!

20. Căci ei nu vorbesc de pace, ci
urzesc înşelătorii împotriva oamenilor liniştiţi din ţară.

21. Îşi deschid gura larg împotriva mea şi zic:
"Ha! Ha! Ochii noştri îşi văd acum dorinţa împlinită!"

22. Doamne Tu vezi: Nu tăcea!
Nu Te depărta de mine Doamne!

23. Trezeşte-Te şi scoală-Te să-mi faci dreptate!
Dumnezeule şi Doamne, apără-mi pricina!

24. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamen,
Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine!

25. Să nu zică în inima lor: "Aha! iată ce doream!"
Să nu zică: "L-am înghiţit!"

26. Ci să fie ruşinaţi şi înfruntaţi toţi cei ce se bucură de nenorocirea mea!
Să se îmbrace cu ruşine şi ocară, cei ce se ridică împotriva mea!

27. Să se bucure şi să se veselească,
cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea, şi să zică neîncetat:
"Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!"

28. Şi atunci limba mea va lauda dreptatea ta,
în toate zilele va spune lauda Ta.

Amin.