luni, 29 decembrie 2008

Despre cultura

Cultura este un proces, o devenire permanentă, niciodată o stare definitivă
Dimitrie Gusti - Scrieri pedagogice.

Adevărata cultură este aptitudinea de a distinge în viaţă esenţialul şi accesoriul.
Fr. W. Forster - Cartea vieţii.

Cultura este îndeosebi marca de nobleţe a unei naţiuni, căci prin cultură îşi realizează ea potenţele creatoare.
Alexandru Tănase - Cultură şi umanism.

Cultura adevărată nu se capătă, ci se cucereşte.
Mihai Ralea - Scrieri din trecut, în literatură şi filozofie, vol. II.

Adevărata cultură se deosebeşte în majoritatea cazurilor, nu printr-un studiu impus şi strict ordonat, ci printr-un studiu liber şi variat.
G. G. Antonescu - Studii asupra educaţiei morale şi estetice.

Cultura este opera unei colectivităţi, a unei naţiuni, a reprezentanţilor ei cei mai de seamă şi nu a unui ins.
Ion Dodu Bălan - În focarul timpului.

lipsa de cultură, lipsa de adevărată educaţie îl îndeamnă pe fiecare să nu respecte ce este al altuia, să caute a avea cât mai mult, cu muncă cât mai puţină.
Ion F. Buricescu - Scrisori către Tertius

Numai o cultură care se adresează, pe lângă inteligenţă, sensibilităţi şi deprinderilor morale, are o valoare educativă. Cultura fără educaţie este o aberaţie.
M. Cajal - Educarea copilului în familie.

Cultura este un proces de perfecţionare interioară.
George Călinescu - Texte social-politice 1944-1965.

A şti să te cultivi înseamnă a fi în stare să-ţi foloseşti în mod judicios puterea de judecată, gândirea, posibilitatea de a distinge ceea ce este durabil de ceea ce este trecător.
Robert Dottrens - A educa şi a instrui.

Cultura e educaţiunea minţii.
...
Cultura se numeşte înainte de toate o anumită stare şi grad de dezvoltare a inteligenţei.
...
Lipsa de cultură adevărată e egală cu lipsa de moralitate.
Mihai Eminescu - Scrieri pedagogice.

Cultura este inflorescenţa vieţii din care iese fructul ce va rodi o altă viaţă.
C. N. Enescu - Din problemele şcolii româneşti.

Cultura spiritului nu este mai puţin preţioasă decât sănătatea corpului.
Ion Ghica - Convorbiri economice vol. II.

Un om cult înseamnă o minte deschisă către bunătate şi frumuseţe.
Nicolae Iorga - Cugetări.

Cultura esre, aşadar, un bun sufletesc, produs colectiv şi evolutiv al unui grup social.
Eugen Lovinescu - Istoria civilizaţiei române moderne.

Cultura înseamnă creaţie, şi omul, care a reuşit să exprime vibraţiunile sufletului său în forme durabile apreciate de semenii săi, a creat arta.
Ernst Nouman - Sistemul esteticii.

Cultura este întreaga creaţie colectivă a societăţii.
...
Cultura nu uemează limba, ci limba urmează cultura.
P. P. Panaitescu - Introducere la istoria culturii româneşti.

Adevărata cultură, fie ea tehnică, fie ea literară, e aceea care se face de dragul ei, care se zideşte, în mod conştient, zi de zi şi ceas cu ceas, independent de examinator, ca şi de bătaia metronomului.
Perpessicius - Memorial de ziaristică.

Nimic nu tulbură mai grav evoluţia unei culturi, decât o autoritară şi totuşi falsă ierarhie a valorilor.
Camil Petrescu - Opinii şi atitudini.

Matricea civilizaţiei a fost şi rămâne cultura.
Dumitru Popescu - Ieşirea din labirint.

Cultura e o formă de viaţă, prin care o colectivitate umană îşi exprimă forţa creatoare.
Marin Preda - Cel mai iubit dintre pământeni.

Cu cât cultura unui popor este mai mare, cu atât mai pregnant ajunge modul său de a se exprima, aceasta încercând să găsească varietate mai mare de expresii şi care să denumească mai precis noţiunile de fiecare zi.
Sextil Puşcariu - Cercetări şi studii

Cu cât este cineva mai cult, cu atât vorbirea sa, departe de a se asemăna aceleia pe care o are toată lumea, dobândeşte o personalitate.
C. Rădulescu-Motru - Puterea sufletească.