joi, 15 aprilie 2010

Nucul infrunzeste

Frunzele nucului acum încep să crească şi mi s-au părut foarte interesante aşa cum sunt ele mici.
Le-am asemănat cu mâini în rugăciune sau mâini protectoare aşezate pe capul unui copilaş.


joi, 8 aprilie 2010

Primule rasarite singure

În iarbă, lângă primulele de culoare roșie a răsărit una albă. Auzisem că ele se înmulțesc și prin semințe, dar eu nu am văzut niciodată semințele lor. Și înțeleg să răsară primule tot de aceeași culoare, nu de culoare diferită.
În acea zonă eu am numai primule ciclam și roșii iar pe cea galbenă cumpărată anul trecut, am plantatat-o în cu totul altă parte a grădinii.
O voi muta în alt loc și pe cea albă.


duminică, 4 aprilie 2010

Psalmul 72

Traducerea Cornilescu

Un psalm al lui Solomon.

1.Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului,
şi dă dreptatea Ta fiului împăratului!

2. Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate,
şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.

3. Munţii vor aduce pace poporului,
şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.

4. El va face dreptate nenorociţilor poporului,
va scăpa pe copiii săracului, şi va zdrobi pe asupritor.

5. Aşa că se vor teme de Tine, cât va fi soarele,
şi cât se va arăta luna, din neam în neam;

6. va fi ca o ploaie, care cade pe un pământ cosit,
ca o ploaie repede, care udă câmpia.

7. În zilele lui va înflori cel neprihănit,
şi va fi belşug de pace până nu va mai fi lună.

8. El va stăpâni de la o mare la alta,
şi de la Râu până la marginile pământului.

9. Locuitorii pustiei îşi vor pleca genunchiul înaintea lui,
şi vrăjmaşii vor linge ţărâna.

10. Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri,
împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.

11. Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui,
toate neamurile îi vor sluji.

12. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă,
şi pe nenorocitul, care n'are ajutor.

13. Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit,
şi va scăpa viaţa săracilor;

14. îi va izbăvi de apăsare şi de silă,
şi sângele lor va fi scump înaintea lui.

15. Ei vor trăi, şi-i vor da aur din Seba;
se vor ruga neîncetat pentru el, şi -l vor binecuvânta în fiecare zi.

16. Va fi belşug de grâu în ţară, până în vârful munţilor,
şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban;
oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.

17. Numele lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţinea numele.
Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit.

18. Binecuvântat să fie Domnul,
Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!

19. Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume!
Tot pământul să se umple de slava Lui! Amin! Amin!

20. Sfîrşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.
Amin!