marți, 16 octombrie 2007

Florile, mai vechi decât omul

Geneza 1.
11. Domnul Dumnezeu a zis: ”Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ”. Şi aşa a fost.
12. Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei, şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
13. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.

Interesant de observat că toată verdeaţa a fost creată înaintea omului care a fost făcut în ziua a şasea. Dumnezeu a pregătit mai întâi locul minunat unde apoi l-a aşezat pe om. Ce lucruri măreţe face El!