miercuri, 11 noiembrie 2009

Psalmul 67

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu coarde.
Un psalm. O cântare.

1. Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,
să facă să lumineze peste noi Faţa Lui,

2. ca să se cunoască pe pământ calea Ta,
şi printre toate neamurile mântuirea Ta!

3. Te laudă, popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te laudă.

4. Se bucură neamurile şi se veselesc;
căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire,
şi povăţuieşti neamurile pe pământ.

5. Te laudă, popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te laudă.

6. Pământul îşi dă roadele; Dumnezeu,
Dumnezeul nostru, ne binecuvântează,

7. Dumnezeu ne binecuvântează,
şi toate marginile pământului se tem de El.

Amin!