miercuri, 9 aprilie 2008

Psalmul 5

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu flautele. Un psalm al lui David.

1. Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele!

2. Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog!

3. Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, şi aştept.

4. Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia sa-I placă răul; cel rău nu poate locui lângă Tine.

5. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea,

6. şi pierzi pe cei mincinoşi; Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşeală.

7. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta, şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt.

8. Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei. Netezeşte calea Ta sub paşii mei.

9. Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis, şi pe limbă au vorbe linguşitoare.

10. Loveşte-i ca pe nişte vinovaţi, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseşi sfaturile lor. Prăbuşeşte-i în mijlocul păcatelor lor fără număr! Căci se răzvrătesc împotriva Ta.

11. Atunci toţi cei ce se încred în Tine, se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.

12. Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut.
Amin.