vineri, 25 aprilie 2008

Psalmul 7

Traducerea Cornilescu

O cântare de jale a lui David. Cântată Domnului din pricina cuvintelor Beniamitului Cuş.

1. Doamne, Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă,

2. ca să nu mă sfâşie ca un leu, care înghite fără să sară cineva în ajutor.

3. Doamne, Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fărădelege pe mâinile mele,

4. dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, şi n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei,

5. atunci: să mă urmărească vrăjmaşul şi să m-ajungă, să-mi calce viaţa la pământ, şi slava mea în pulbere să mi-o arunce!

6. Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-Te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te ca să-mi ajuţi, şi rânduieşte o judecată!

7. Să Te înconjoare adunarea popoarelor, şi şezi mai sus decât ea, la înălţime!

8. Domnul judecă popoarele: fă-mi dreptate Doamne, după neprihănirea şi nevinovăţia mea!

9. Ah! pune odată capăt răutăţii celor răi, şi întăreşte pe cel neprihănit, Tu, care cercetezi inimile şi rărunchii, Dumnezeule drept!

10. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată.

11. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

12. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îşi ascute sabia, Îşi încordează arcul, şi-l ocheşte,

13. îndreaptă asupra lui săgeţi omorâtoare şi-i aruncă săgeţi arzătoare!

14. Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea, şi naşte înşelăciunea:

15. face o groapă, o sapă, şi tot el cade în groapa pe care a făcut-o.

16. Fărădelegea pe care a urzit-o, se întoarce asupra capului lui, şi silnicia pe care a făcut-o, se pogoară înapoi pe ţeasta capului lui.

17. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui, şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt.
Amin.