vineri, 5 septembrie 2008

Psalmul 18

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele cântării acesteia, când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmaşilor săi şi din mâna lui Saul. El a zis:

(Ultima parte)

32. Dumnezeu mă încinge cu putere,
şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă.

33. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor, şi mă aşează pe înălţimile mele.

34. El îmi deprinde mâinile la luptă,
aşa că braţele mele întind arcul de aramă.

35. Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijineşte,
şi îndurarea Ta mă face mare.

36. Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele.

37. Urmăresc pe vrăjmaşii mei, îi ajung, şi nu mă întorc până nu-i nimicesc.

38. Îi zdrobesc, de nu pot să se mai ridice: ei cad sub picioarele mele.

39. Tu mă încingi cu putere pentru luptă,
şi răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.

40. Tu faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul înaintea mea,
şi eu nimicesc pe cei ce mă urăsc.

41. Ei strigă, dar n-are cine să-i scape!
Strigă către Domnul, dar nu le răspunde!

42. Îi pisez ca praful, pe care-l ia vântul,
îi calc în picioare ca noroiul de pe uliţe.

43. Tu mă scapi din neînţelegerile poporului; mă pui în fruntea neamurilor;
un popor pe care nu-l cunoşteam, îmi este supus.

44. El ascultă de mine la cea dintâi poruncă, fiii străinului mă linguşesc.

45. Fiilor străinului li se moaie inima de mine,
şi ies tremurând din cetăţuile lor.

46. Trăiască Domnul, şi binecuvântată să fie Stânca mea!
Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele,

47. Dumnezeu, răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele,

48. şi mă izbăveşte de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai presus
de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor.

49. De aceea Doamne, Te voi lăuda printre neamuri,
voi cânta spre slava Numelui Tău.

50. El dă mari izbăviri împăratului Său, şi dă îndurare unsului Său:
lui David, şi seminţei lui, pe vecie.

Amin!