sâmbătă, 30 mai 2009

Despre motivatie

Unde nu există motiv, se pare că nu există nici faptă.
Victor Hugo, Oamenii mării.

Cele mai nobile motivaţii sunt, fără îndoială, acele care au caracterul dăruirii depersonificate faţă de obiectul propriei pasiuni.
Tadeusz Kotarbinski, Meditaţii despre viaţa demnă.

Motivaţia însumează toate acele mobiluri interioare care ne determină conduita în viaţă şi ne justifică acţiunile.
Ioana Popescu-Tuţă, XIII, vol. IV.

Conceptul de motivaţie sau motivare exprimă în genere starea de mobilizare, de activizare a individului şi de direcţionare, mai ales, a activităţii sale spre scopuri propuse.
Ana Tucicov-Bogdan, Psihologie generală şi psihologie socială, vol. II.

Prin motivaţie se înţelege tot ce dezlănţuie, susţine şi orientează activitatea.
Alexandru Roşca, Creativitatea.

Prin motivaţie înţelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conştiente sau inconştiente, simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte.
Alexandru Roşca, Psihologie generală.