marți, 19 mai 2009

Psalmul 57

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. "Nu nimici". O cântare de laudă a lui David. Făcută când a fugit în peşteră, urmărit de Saul.

1. Ai milă de mine Dumnezeule, ai milă de mine!
Căci în Tine mi se încrede sufletul;
la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile.

2. Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt,
către Dumnezeu care lucrează pentru mine.

3. El îmi va trimite izbăvire din cer,
în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări.
Da, Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia.

4. Sufletul meu este între nişte lei:
stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări,
în mijlocul unor oameni ai căror dinţi sunt suliţe
şi săgeţi şi a căror limbă este o sabie ascuţită.

5. Înalţă-Te peste ceruri Dumnezeule,
peste tot pământul să se întindă slava Ta!

6. Ei întinseseră un laţ sub paşii mei; sufletul mi se încovoia,
şi-mi săpaseră o groapă înainte: Dar au căzut ei în ea.

7. Inima mea este tare Dumnezeule, inima mea este tare;
voi cânta, da, şi voi suna din instrumentele mele.

8. Trezeşte-te suflete! Treziţi-vă alăută şi harfă! Mă voi trezi în zori de zi.

9. Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Te voi cânta printre neamuri.

10. Căci bunătatea Ta ajunge până la ceruri şi credincioşia Ta până la nori.

11. Înalţă-Te peste ceruri Dumnezeule,
peste tot pământul să se întindă slava Ta!

Amin!