sâmbătă, 20 iunie 2009

Psalmul 60

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. Se cântă ca şi ,,Crinul mărturiei”. O cântare de laudă a lui David, spre învăţătură. Făcută când purta război cu Sirienii din Mesopotamia şi cu Sirienii din Ţoba şi când s-a întors Ioab şi a bătut în Valea Sării douăsprezece mii de Edomiţi.

1. Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăştiat,
şi Te-ai mâniat: ridică-ne iarăşi!

2. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat;
drege-i spărturile, căci se clatină!

3. Ai făcut pe poporul Tău să treacă prin lucruri grele,
ne-ai adăpat cu un vin de amorţire.

4. Ai dat celor ce se tem de Tine un steag,
ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului. -

5. Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi,
scapă-ne prin dreapta Ta, şi ascultă-ne!

6. Dumnezeu a zis în sfinţenia Lui:
,,Voi ieşi biruitor, voi împărţi Sihemul, şi voi măsura valea Sucot.

7. Al Meu este Galaadul, al Meu este Manase;
Efraim este tăria capului Meu, iar Iuda, toiagul Meu de cârmuire:

8. Moab este ligheanul în care Mă spăl:
peste Edom Îmi arunc încălţămintea:
ţara Filistenilor strigă de bucurie din pricina Mea!” -

9. Cine mă va duce în cetatea întărită?
Cine mă va duce la Edom?

10. Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat,
şi nu mai ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?

11. Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz!
Căci ajutorul omului este zadarnic.

12. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari,
şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.

Amin!