duminică, 6 iulie 2008

Psalmul 13

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor.
Un psalm al lui David.

1. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat?
Până când Îţi vei ascunde Faţa de mine?

2. Până când voi avea sufletul plin de griji,
şi inima plină de necazuri în fiecare zi?
Până când se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea?

3. Priveşte, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu!
Dă lumină ochilor mei, ca să n'adorm somnul morţii,

4. ca să nu zică vrăjmaşii meu: ”L-am biruit!”
Şi să nu se bucure potrivnicii mei, când mă clatin.

5. Eu am încredere în bunătatea Ta,
sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale:
căci mi-a făcut bine!

Amin