luni, 14 iulie 2008

Psalmul 14

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor.
Un psalm al lui David.

1. Nebunul zice în inima lui: ”Nu este Dumnezeu!”
S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este nici unul care să facă binele.

2. Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere, şi care să caute pe Dumnezeu.

3. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici;
nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.

4. Şi-au pierdut mintea toţi cei ce săvârşesc fărădelegea, de mănâncă pe poporul Meu, cum mănâncă pâinea, şi nu cheamă pe Domnul?

5. Ei vor tremura de spaimă,
când Se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit.

6. Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit...
dar scăparea lui este Domnul.

7. O! de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!...
Când va întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război ai poporului Său,
Iacov se va veseli, şi Israel se va bucura.

Amin!