miercuri, 23 iulie 2008

Psalmul 15

Traducerea Cornilescu

Un psalm al lui David

1. Doamne, cine va locui în cortul Tău?
Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?

2. - Cel ce umblă în neprihănire,
cel ce face voia lui Dumnezeu,
şi spune adevărul din inimă.

3. Acela nu cleveteşte cu limba lui,
nu face rău semenului său,
şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.

4. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit,
dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul.
El nu-şi ia vorba înapoi, dacă face un jurământ în paguba lui.

5. El nu-şi dă banii cu dobândă,
şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată.

Amin!