miercuri, 27 august 2008

Psalmul 18

Traducerea Cornilescu

Continuare

16. El Şi-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari;

17. m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei,
care erau mai tari decât mine.

18. Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele;
dar Domnul a fost sprijinul meu.

19. El m-a scos la loc larg, şi m-a scăpat, pentru că mă iubeşte.

20. Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea,
mi-a răsplătit după curăţia mâinilor mele:

21. căci am păzit căile Domnului,
şi n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu.

22. Toate poruncile Lui au fost înaintea mea,
şi nu m-am depărtat de la legile Lui.

23. Am fost fără vină faţă de El şi m-a păzit de fărădelegea mea.

24. De aceea, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea,
după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

25. Cu cel bun Tu Te arăţi bun, cu cel neprihănit Te arăţi neprihănit;

26. cu cel curat Tu Te arăţi curat,
şi cu cel stricat Te porţi după stricăciunea lui.

27. Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte, şi smereşti privirile trufaşe.

28. Da, Tu îmi aprinzi lumina mea.
Domnul Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu.

29. Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate,
cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.

30. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul Domnului este încercat:
El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El.

31. Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul,
şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?

Va urma.