duminică, 19 iulie 2009

Psalmul 62

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. După Iedutun.
Un psalm al lui David.

1. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul;
de la El îmi vine ajutorul.

2. Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare;
nicidecum nu mă voi clătina.

3. Până când vă veţi năpusti asupra unui om,
până când veţi căuta cu toţii să-l doborâţi ca pe un zid gata să cadă,
ca pe un gard gata să se surpe?

4. Da, ei pun la cale să-l doboare din înălţimea lui:
le place minciuna; cu gura binecuvintează, dar cu inima blastămă. -

5. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu,
căci dela El îmi vine nădejdea.

6. Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare:
nicidecum nu mă voi clătina.

7. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea;
în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.

8. Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El,
vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. -

9. Da, o nimica sunt fiii omului! Minciună sunt fiii oamenilor!
Puşi în cumpănă toţi laolaltă, ar fi mai uşori decât o suflare.

10. Nu vă încredeţi în asuprire,
şi nu vă puneţi nădejdea zadarnică în răpire;
când cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele.

11. O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că
,,Puterea este a lui Dumnezeu.”

12. A Ta, Doamne, este şi bunătatea,
căci Tu răsplăteşti fiecăruia după faptele lui.

Amin!