duminică, 19 octombrie 2008

Psalmul 20

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor.
Un psalm al lui David.

1. Să te asculte Domnul în ziua necazului,
să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,

2. să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel Sfânt,
şi să te sprijinească din Sion!

3. Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare,
şi să primească arderile tale de tot!

4. Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima,
şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

5. Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta,
şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru.
Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

6. Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul său,
şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfânt,
prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

7. Unii se bizuiesc pe carele lor, alţii pe caii lor;
dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.

8. Ei se îndoaie şi cad;
dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.

9. Scapă Doamne, pe împăratul,
şi ascultă-ne când Te chemăm!

Amin!