joi, 23 octombrie 2008

Psalmul 21

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor.
Un psalm al lui David.

1. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică, pe care i-o dai Tu.
Şi cum îl umple de veselie ajutorul Tau!

2. I-ai dat ce-i dorea inima, şi n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele.

3. Caci i-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire,
şi i-ai pus pe cap o cunună de aur curat.

4. Îţi cerea viaţa, şi i-ai dat-o: o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe vecie.

5. Mare este slava lui în urma ajutorului Tau.
Tu pui peste el strălucirea şi măreţia.

6. Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântari,
şi-l umpli de bucurie înaintea Feţei Tale.

7. Căci împăratul se încrede în Domnul;
şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine.

8. Mâna ta, împărate, va ajunge pe toţi vrăjmaşii tăi,
dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc,

9. şi-i vei face ca un cuptor aprins, în ziua când te vei arăta;
Domnul îi va nimici în mânia Lui, şi-i va mânca focul.

10. Le vei şterge sămânţa de pe pamânt,
şi neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.

11. Ei au urzit lucruri rele împotriva ta,
au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti.

12. Căci îi vei face să dea dosul,
şi vei trage cu arcul tău asupra lor.

13. Scoală-Te, Doamne, cu puterea Ta,
şi vom cânta şi vom lăuda puterea Ta.

Amin!