luni, 9 februarie 2009

Psalmul 43

Traducerea Cornilescu

1. Fă-mi dreptate Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam ticălos!
Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege!

2. Tu eşti Dumnezeul care mă ocroteşte: pentru ce mă lepezi?
Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare, sub apăsarea vrăjmaşului?

3. Trimite lumina şi credincioşia Ta, ca să mă călăuzească,
şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale!

4. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu,
la altarul lui Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea,
şi Te voi lăuda cu harfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5. Pentru ce te mâhneşti suflete şi gemi înlăuntrul meu?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda:
El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.

Amin!