marți, 24 februarie 2009

Psalmul 46

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core.
De cântat pe alamot. O cântare.

1. Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,
un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.

2. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul,
şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.

3. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării,
şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii.

4. Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu,
sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.

5. Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;
Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.

6. Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină,
dar glasul Lui răsună şi pământul se topeşte de groază.

7. Domnul oştirilor este cu noi,
Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -

8. Veniţi şi priviţi lucrările Domnului,
pustiirile, pe care le-a făcut El pe pământ.

9. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului;
El a sfărâmat arcul, şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. -

10. "Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu:
Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc peste pământ".

11. Domnul oştirilor este cu noi.
Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -

Amin!