vineri, 20 februarie 2009

Psalmul 45

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. De cântat cum se cântă "Crinii".
Un psalm al fiilor lui Core. O cântare. O cântare de dragoste.

1. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă, şi zic:
"Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!"
Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!

2. Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale;
de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.

3. Războinic viteaz, încinge-ţi sabia, podoaba şi slava,

4. da, slava ta!
- Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândeţea
şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

5. Săgeţile tale sunt ascuţite: sub tine vor cădea popoare,
şi săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmaşilor împăratului.

6. Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic;
toiagul de domnie al împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.

7. Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti răutatea. De aceea Dumnezeule,
Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie,
mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă.

8. Smirna, aloia şi casia îţi umplu de miros plăcut toate veşmintele;
în casele tale împărăteşti de fildeş te înveselesc instrumentele cu coarde.

9. Printre preaiubitele tale sunt fete de împăraţi;
împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

10. Ascultă fiică, vezi şi pleacă-ţi urechea;
uită pe poporul tău şi casa tatălui tău!

11. Şi atunci împăratul îţi va pofti frumuseţea.
Şi fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale.

12. Şi fiica Tirului, şi cele mai bogate din popor
vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoinţa ta.

13. Fata împăratului este plină de strălucire
înlăuntrul casei împărăteşti, ea poartă o haină ţesută cu fir cu aur.

14. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef,
şi urmată de fete, însoţitoarele ei, care sunt aduse la tine.

15. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei şi veseliei, şi intră în casa împăratului.

16. Copiii tăi vor lua locul părinţilor tăi; îi vei pune domni în toată ţara.

17. Din neam în neam îţi voi pomeni numele:
de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.