duminică, 15 februarie 2009

Psalmul 44

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core.
O cântare.

1. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, şi părinţii noştri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară.

2. Cu mâna Ta, ai izgonit neamuri ca să-i sădeşti pe ei,
ai lovit popoare, ca să-i întinzi pe ei.

3. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe ţară, nu braţul lor i-a mântuit,
ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina Feţei Tale, pentru că îi iubeai.

4. Dumnezeule Tu eşti Împăratul meu: porunceşte izbăvirea lui Iacov!

5. Cu Tine doborâm pe vrăjmaşii noştri,
cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noştri.

6. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa;

7. ci Tu ne izbăveşti de vrăjmaşi, şi dai de ruşine pe cei ce ne urăsc.

8. Noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu şi pururea slăvim Numele Tău.

9. Dar Tu ne lepezi, ne acoperi de ruşine, nu mai ieşi cu oştirile noastre;

10. ne faci să dăm dosul înaintea vrăjmaşului
şi cei ce ne urăsc, ridică prăzi luate de la noi.

11. Ne dai ca pe nişte oi de mâncat, şi ne risipeşti printre neamuri.

12. Vinzi pe poporul Tău pe nimic, şi nu-l socoteşti de mare preţ.

13. Ne faci de ocara vecinilor noştri,
de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară.

14. Ne faci de pomină printre neamuri
şi pricină de clătinare din cap printre popoare.

15. Ocara mea este întotdeauna înaintea mea şi ruşinea îmi acoperă faţa,

16. la glasul celui ce mă batjocoreşte şi mă ocărăşte,
la vederea vrăjmaşului şi răzbunătorului.

17. Toate acestea ni se întâmplă, fără ca noi să Te fi uitat,
fără să fi călcat legământul Tău:

18. da, inima nu ni s-a abătut, paşii nu ni s-au depărtat de pe cărarea Ta,

19. ca să ne zdrobeşti în locuinţa şacalilor şi să ne acoperi cu umbra morţii.

20. Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru
şi ne-am fi întins mâinile spre un dumnezeu străin,

21. n-ar şti Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii?

22. Dar din pricina Ta suntem înjunghiaţi în toate zilele,
suntem priviţi ca nişte oi sortite pentru măcelărie.

23. Trezeşte-Te! Pentru ce dormi, Doamne?
Trezeşte-Te! Nu ne lepăda pe vecie!

24. Pentru ce Îţi ascunzi Faţa?
Pentru ce uiţi de nenorocirea şi apăsarea noastră?

25. Căci sufletul ne este doborât în ţărână de mâhnire,
trupul nostru este lipit de pământ.

26. Scoală-Te, ca să ne ajuţi! Izbăveşte-ne, pentru bunătatea Ta!

Amin!