miercuri, 4 martie 2009

Despre miscare - cugetari, citate

Nu există nici o mişcare care să fie fără sfârşit, ci fiecare are un scop...
Aristotel, Metafizica

Mişcarea este şi ea un mod de acţiune, dar unul nedesăvârşit
Aristotel, Despre suflet.

Cauza tuturor schimbărilor este mişcarea.
Giordano Bruno, Galilei Campanella.

Orice mişcare are proprietatea esenţială de a comunica direcţiunea sa proprie unei alte mişcări.
Vasile Conta, Teoria ondulaţiunii universale.

Mişcarea, după cum o înţelegem de obicei, nu e altceva decât acţiunea prin care un corp trece dintr-un loc în altul.
Rene Descartes, Texte filozofice.

Nimic nu este mai vechi în natură decât mişcarea.
Galilleo Galilei, Dialoguri asupra ştiinţelor noi.

Nu există pe lume mişcare care să nu întâmpine o rezistenţă
Maxim Gorki, Despre literatură.

Mişcarea se încetineşte pe măsură ce se propagă. Ea îşi pierde puterea, dar persistă mi multă vreme.
Jean Grenier, Arta şi problemele ei.

Mişcarea se propagă de la centru la periferie, de la superior la inferior. Progresia ei poate fi figurată tot atât de bine în sens vertical ca şi în sens orizontal.
Jean Grenier, Arta şi problemele ei.

Mişcarea este proprietatea de bază a tuturor lucrurilor, calitatea esenţială a fenomenelor naturale şi sociale.
Mircea Maliţa, Aurul cenuşiu.

Mişcarea este mutarea locului, iar rămânerea întru acelaşi loc, se zice odihnă.
Samuil Micu, Scrieri filozofice.

Orice mişcare îşi îndeplineşte cu atât mai bine scopul, cu cât este mai grabnică.
Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă.

Mişcarea e lege în univers. E modul esenţial de existenţă a materiei.
Stanciu Stoian, Educaţie şi societate.

Mişcarea este esenţa timpului şi spaţiului. Mişcarea este universală. Ea generează şi infuzează tot ce există obiectiv şi subiectiv în această lume.
Ion Vitner, Meridiane literare.

Mişcarea materiei nu poate fi concepută în afara spaţiului şi a timpului.
Mircea Vasiu, Fizica teoretică (ed. a II-a).