luni, 2 martie 2009

Psalmul 47

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm facut de fii lui Core.

1. Bateţi din palme, toate popoarele!
Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

2. Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşător:
El este Împărat mare peste tot pământul

3. El ne supune poporele, El pune neamurile sub picioarele noastre;

4. El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. -

5. Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă,
Domnul înainteaza în sunetul trâmbiţei.

6. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!

7. Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul:
cântaţi o cântare înţeleaptă!

8. Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri,
Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.

9. Domnitorii popoarelor se adună împreună
cu poporul Dumnezeului lui Avraam;
căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului:
El este mai înalt şi mai presus de orice.

Amin!