joi, 26 martie 2009

Psalmul 51

Traducerea Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el proorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Şeba.

1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!
După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!

2. Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea,
şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

3. Căci îmi cunosc bine fărădelegile,
şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.

4. Împotriva Ta, numai împotriva ta, am păcătuit
şi am făcut ce este rău înaintea Ta;
aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.

5. Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea.

6. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii:
fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!

7. Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat;
spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.

8. Fă-mă să aud veselie şi bucurie
şi osele, pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.

9. Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele,
şterge toate nelegiuirile mele!

10. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,
pune în mine un duh nou şi statornic!

11. Nu mă lepăda de la Faţa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.

12. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale
şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!

13. Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă
şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.

14. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele!
Izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat
şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.

15. Doamne, deschide-mi buzele şi gura mea va vesti lauda Ta.

16. Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus:
dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.

17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:
Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.

18. În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului.
şi zideşte zidurile Ierusalimului!

19. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi;
atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.