vineri, 7 noiembrie 2008

Psalmul 24

Traducerea Cornilescu

Un psalm al lui David

1. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el
lumea şi cei ce o locuiesc!

2. Căci El l-a întemeiat pe mări,
şi l-a întărit pe râuri.

3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului?
Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt?

4. Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată,
cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună,
şi nu jură ca să înşele.

5. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului,
starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.

6. Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă,
a celor ce caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov.

7. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă porţi veşnice,
ca să intre Împăratul slavei!

8. "Cine este acest Împărat al slavei?"
Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.

9. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice,
ca să inte Împăratul slavei!

10. "Cine este acest Împărat al slavei?"
- Domnul oştirilor; El este Împăratul slavei!

Amin!