luni, 24 noiembrie 2008

Psalmul 28

Traducerea Cornilescu

Un psalm al lui David.

1. Doamne, către Tine strig, Stânca mea!
Nu rămâne surd la glasul meu,
ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi,
să ajung ca cei ce se pogoară în groapă.

2. Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine,
şi când îmi ridic măinile spre locaşul Tău cel Sfânt.

3. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi şi cu oamenii nelegiuiţi,
care vorbesc de pace aproapelui lor şi, când colo, au răutate în inimă.

4. Răsplăteşte-le după lucrările lor şi după răutatea faptelor lor,
răsplăteşte-le după lucrarea mâinilor lor!
Dă-le plata care li se cuvine!

5. Căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrările mâinilor Lui.
Să-i doboare şi să nu-i mai scoale!

6. Binecuvântat să fie Domnul,
căci ascultă glasul rugăciunilor mele.

7. Domnul este tăria mea şi scutul meu;
în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea îmi este plină de veselie inima, şi-L laud prin cântările mele.

8. Domnul este tăria poporului Său,
El este Stânca izbăvitoare a unsului Sau.

9. Mântuieşte Doamne, poporul Tău, şi binecuvântează moştenirea Ta!
Fii păstorul şi sprijinitorul lor în veci.

Amin!