sâmbătă, 15 noiembrie 2008

Psalmul 26

Traducerea Cornilescu

Un psalm al lui David.

1. Fă-mi dreptate Doamne, căci umblu în nevinovăţie,
şi mă încred în Domnul, fără şovăire.

2. Cercetează-mă Doamne, încearcă-mă,
trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima!

3. Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei,
şi umblu în adevărul Tău.

4. Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi,
şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.

5. Urăsc adunarea celor ce fac răul,
şi nu stau împreună cu cei răi.

6. Îmi spăl mâinile în nevinovăţie,
şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,

7. ca să izbucnesc în mulţumiri,
şi să istorisesc toate minunile Tale.

8. Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale,
şi locul în care locuieşte slava Ta.

9. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii,
nici viaţa cu oamenii care varsă sânge,

10. ale căror mâini sunt nelegiuite,
şi a căror dreaptă este plină de mită!

11. Eu umblu în neprihănire;
izbăveşte-mă, şi ai milă de mine!

12. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă:
voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

Amin!